LYRICSSONGS & VIDEOS

Ntokozo Mbambo – Amandla Egazi [Mp3 Download + Lyrics]

Ntokozo Mbambo – Amandla Egazi

Song Details: Ntokozo Mbambo – Amandla Egazi

Name of Singer:
Song Title: Amandla Egazi
Song Category: LYRICS, SONGS & VIDEOS
Downloadable Format: Audio (MP3)
Date Published: 2024

Ntokozo Mbambo has released a brand new track titled “Amandla Egazi”. Check out the lyrics, watch the video live performance, and download the mp3 audio below to enjoy !!!

Ntokozo Mbambo is a spirit-filled and graced gospel music soloist gifted for establishing the reign of God’s kingdom here on earth through inspirational gospel songs. Ntokozo Mbambo’s profile would be incomplete without acknowledging the mighty hands and Grace of God upon his life, the same grace at work in this life-giving, spirit-lifting, and career-changing song, Amandla Egazi.

See also  Ntokozo Mbambo – Medo Wo Ft. Joe Mettle [Mp3 Download + Lyrics]

Download Mp3/Audio Here

Download Now

Amandla Egazi Lyrics

Yilelo Gazi Elasinqobela lasipha ukuphila

Linyihlawulo Yelifa Laphakade

Lona Liwumthombo Wokuphila

Lona Liyisisekrlo Sensinfiso Yezimpilo Zethu

Yilelo Gazi Elasihkenga Ekubhujisweni

Lasisindusa Ekufeni

Ngalo Lisuliwe Icala

Kuphelelisiwr Okilotshiwr Ezwini Lakhe

Amandla egazi negama likaJesu

Asusa ukweswela nenhlupheko

Khuluma igazi likaJesu empilweni yakho

Uzophila impili enothile

Egculisekile nethokomele

Khulums igazi likaJesu empilweni yakho

Yebo kuphelele

Okudingayo empilweni yakho

Wena biza amandla egazi lemvana

Yebo kukhona konke

Okungashintsha lesisimo sakho

Wena biza amandla egazi lemvana Um’ ufun’ uk’thula

Wena biza amandla egazi lemvana

Um’ufuna intokozo

See also  Ntokozo Mbambo – Thank You Lord [Mp3 Download + Lyrics]

Wena biza amandla egazi lemvana

Kukhona konk’ ok’dingayo

Wena biza amandla egazi lemvana

Awusoze waswele lutho

Wena biza amandla egazi lemvana Wena biza amandla egazi lemvana

 

For more, Send a message to: hello@songsvine.com

Titus

Songsvine - ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Related Articles

Leave a Reply

You cannot copy content of this page